zespoły wad rozwojowych
 
Encyklopedia PWN
zespoły wad rozwojowych,
med. współwystępowanie różnych wad rozwojowych mających jedną przyczynę, które są charakterystyczne dla określonego zespołu;
żadna z wad wchodzących w skład zespołu nie jest dla niego specyficzna, jednak stałość ich wspólnego występowania powoduje, że obraz kliniczny każdego zespołu jest podobny u wszystkich chorych; znane przyczyny zespołów wad to mutacje genowe, anomalie chromosomowe i czynniki teratogenne; badania molekularne pozwoliły na identyfikację niektórych genów i aberracji chromosomowych biorących udział w patogenezie wad, co daje podstawy poradnictwa genetycznego i prenatalnej diagnostyki; rzadziej zespoły wad są wywołane działaniem teratogenów, jak leki, chemikalia, promienie jonizujące; do najczęstszych zespołów tej grupy należy płodowy zespół alkoholowy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia