perinatologia
 
Encyklopedia PWN
perinatologia
[gr. perí ‘wokół’, łac. nascor ‘rodzić się’, gr. lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział medycyny obejmujący okres życia wewnątrzmacicznego — prenatalny, i wczesny okres pourodzeniowy — postnatalny;
w perinatologii współpracują: położnicy, neonatolodzy, genetycy, chirurdzy, kardiolodzy dziecięcy i lekarze innych specjalności, zajmujących się diagnostyką i terapią w okresie przedurodzeniowym i noworodkowym; celem współpracy jest określenie sposobu prowadzenia ciąży, czasu i zakresu wykonywanych badań prenatalnych, sposobu, terminu i miejsca odbycia porodu oraz leczenia w okresie pourodzeniowym.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia