chromosomowa teoria dziedziczenia
 
Encyklopedia PWN
chromosomowa teoria dziedziczenia,
genet. teoria, wg której jednostki dziedziczności (geny) mają charakter materialny i znajdują się w chromosomach;
teorię tę po raz pierwszy wysunął hipotetycznie 1884 A. Weismann, sformułowali dokładnie w pocz. XX w. W.S. Sutton oraz Th. Boveri i ugruntowali doświadczalnie Th. Morgan i jego współpracownicy; wykazali oni, że chromosomy są zbiorami ułożonych liniowo genów, dany gen zajmuje zawsze jednakowe, ściśle określone miejsce, geny jednego chromosomu są dziedziczone razem (są ze sobą sprzężone); geny znajdujące się w różnych chromosomach dziedziczą się niezależnie od siebie; chromosomowa teoria dziedziczenia przyczyniła się do poznania budowy chromosomów i biochem. zidentyfikowania nośnika informacji genetycznej.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia