allele
 
Encyklopedia PWN
allele
[gr.],
genet. różne formy tego samego genu, zajmujące taką samą pozycję (loci) w danym chromosomie;
komórki haploidalne zawierają po jednym allelu każdego genu, a komórki diploidalne — 2 kopie jednego allelu (homozygota) lub 2 różne allele (heterozygota) dla każdego z genów; selekcja jednego z 2 alleli występujących w komórce diploidalnej podczas mejozy jest jednym z głównych mechanizmów powstawania zmienności u organizmów rozmnażających się płciowo; w heterozygocie na fenotyp może wpływać tylko jeden z alleli (dominowanie, recesywność) lub obydwa allele (kodomniacja); w większości przypadków częstość występowania jednego z alleli jest zdecydowanie wyższa niż pozostałych i taki allel nosi nazwę allelu typu dzikiego, pozostałe allele są uznawane za jego zmutowane formy (mutacja); dany osobnik może nieść najwyżej 2 allele określonego genu, ale w puli genowej gatunku może istnieć wiele alleli — są to allele wielokrotne.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia