poligeny
 
Encyklopedia PWN
poligeny
[gr.],
geny kumulatywne, geny wielokrotne, geny polimeryczne,
geny, które, pomimo że należą do różnych par alleli (tzn. są położone w innych loci, locus), wspólnie warunkują tę samą cechę o charakterze ilościowym (np. wzrost);
stopień wykształcenia danej cechy zależy więc nie od układu alleli w pojedynczym loci, tak jak w klasycznym dziedziczeniu mendlowskim (Mendla prawa), ale od układu alleli wielu genów; rozkład zmienności cech warunkowanych przez poligeny nie ma charakteru skokowego, lecz ciągły (np. w populacji ludzkiej jest możliwy, w ramach obserwowanej zmienności, dowolny wzrost).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia