polimorfizm
 
Encyklopedia PWN
polimorfizm
[gr.],
heteromorfizm, wielopostaciowość,
biol. współwystępowanie w obrębie tej samej populacji kilku postaci typów osobniczych, wyraźnie różniących się pod względem morfologii, fizjologii, zachowań lub innych cech (np. p. genowy), a mimo to zdolnych do swobodnego krzyżowania się ze sobą.
Polimorfizm może mieć podłoże genetyczne, kiedy różne allele dają w efekcie nieciągłą zmienność kodowanej cechy (np. grupy krwi, kolor oczu w populacjach ludzkich); kategorią polimorfizmu jest dymorfizm płciowy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia