polimorfizm fragmentów restrykcyjnych
 
Encyklopedia PWN
polimorfizm fragmentów restrykcyjnych, ang. restriction fragment length polymorphism,
występowanie w populacji osobników danego gatunku DNA (deoksyrybonukleinowy kwas) różniącego się długością fragmentów odciętych enzymami restrykcyjnymi;
łatwy do wykrycia i analizowania; gdy polimorfizm fragmentów restrykcyjnych koreluje z allelem determinującym chorobę genetyczną analiza jest cenną techniką diagnostyki genetycznej, umożliwiającą wykrycie nosicieli określonych genetycznie defektów.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia