ojcostwa dochodzenie
 
Encyklopedia PWN
ojcostwa dochodzenie,
ustalenie spornego ojcostwa w czasie postępowania sądowego w d.o.dochodzeniu ojcostwa;
na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sądy prócz ustalenia okresu koncepcyjnego (czasu, w którym mogło dojść do poczęcia dziecka, ojcostwo), badania płodności mężczyzny, dopuszczają badania hemogenetyczne krwi matki, dziecka i domniemanego ojca; badania antropol., z uwagi na małą kategoryczność, są wykonywane bardzo rzadko; badania hemogenetyczne obejmują badania grup i podgrup krwi (grupy krwi), niektórych białek surowicy krwi oraz zgodność istnienia antygenów grup gł.; obecnie najczęściej wykonuje się badania polimorfizmu DNA (nowoczesne badania o dużej kategoryczności), mające za podstawę pogląd, że cechy genotypowe istniejące u dziecka powinny także istnieć u rodzica; w większości przypadków badania pozwalają wykluczyć niesłusznie pozwanego mężczyznę, nie mogą jednak kategorycznie stwierdzić ojcostwa danego mężczyzny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia