hybrydyzacja kwasów nukleinowych
 
Encyklopedia PWN
hybrydyzacja kwasów nukleinowych,
genet. zespół technik badawczych wykorzystujących zdolność do hybrydyzacji (tworzenia par) komplementarnych sekwencji w jednoniciowych odcinkach DNA i RNA (komplementarność zasad azotowych);
w rezultacie powstają dwuniciowe kompleksy DNA–DNA, RNA–RNA lub DNA–RNA (w zależności od rodzaju techniki), w których antyrównolegle ułożone nici są utrzymywane razem dzięki wiązaniom wodorowym pomiędzy komplementarnymi zasadami azotowymi; hybrydyzacja kwasów nukleinowych znajduje zastosowanie w badaniach ewolucyjnych i systematycznych do określenia pokrewieństwa między różnymi organizmami, w badaniach genetycznych — do identyfikacji określonych fragmentów DNA lub RNA, jak również w diagnostyce chorób genetycznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia