elektroforeza kwasów nukleinowych
 
Encyklopedia PWN
elektroforeza kwasów nukleinowych,
podstawowa technika analityczna biologii molekularnej prowadząca do rozdziału mieszaniny cząsteczek kwasów nukleinowych w polu elektrycznym;
wykorzystuje się ją do szacowania wielkości cząsteczek oraz, rzadziej, do określenia topologii kolistych cząsteczek DNA (plazmidy, superhelisa DNA) lub do badania zaburzeń geometrii dwuniciowych cząsteczek DNA; elektroforeza kwasów nukleinowych znalazła zastosowanie m.in.: w badaniach naukowych, diagnostyce medycznej, kryminalistyce i epidemiologii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia