elektroforeza
 
Encyklopedia PWN
elektroforeza
[gr.],
jedno ze zjawisk elektrokinetycznych polegające na poruszaniu się naładowanych cząstek (makrocząsteczek lub cząstek koloidowych w nieruchomym ośrodku rozpraszającym albo jonów w roztworze wewnątrz kapilary) pod wpływem pola elektrycznego;
cząstki mające na swojej powierzchni ładunek dodatni dążą do elektrody ujemnej (kataforeza), mające zaś ładunek ujemny — do elektrody dodatniej (anaforeza); elektroforezę wykorzystuje się m.in. do rozdzielania mieszanin białek, a także oczyszczania i koagulacji lateksu, pokrywania metali farbami, żywicami lub gumą, do odpylania elektrostatycznego dymów w elektrofiltrach; w analizie chem., farm., klinicznej, zanieczyszczeń środowiska i żywności często stosuje się elektroforezę kapilarną w roztworze, połączoną z detekcją spektrofotometr. lub elektrochem. (pozwala ona rozdzielić mieszaniny izomerów).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia