kapilarną

Encyklopedia PWN

kapilarne zjawiska, zjawiska włoskowate,
w znaczeniu ogólnym — zjawiska powierzchniowe na granicy stykających się cieczy i ciał stałych, w znaczeniu węższym — zjawiska spowodowane występowaniem napięcia powierzchniowego.
typ wód podziemnych o charakterze przejściowym między wodą wolną a związaną;
skraplanie się par substancji w porach (kapilarach) adsorbentu.
dializa
[gr. diálysis ‘rozdzielenie’],
med. metoda oczyszczania krwi z substancji odpadowych przemiany materii i regulacji składu elektrolitowego krwi stosowana u chorych z uszkodzeniem nerek w stopniu stanowiącym poważne zagrożenie dla funkcjonowania organizmu (z utratą życia włącznie).
jedno ze zjawisk elektrokinetycznych polegające na poruszaniu się naładowanych cząstek (makrocząsteczek lub cząstek koloidowych w nieruchomym ośrodku rozpraszającym albo jonów w roztworze wewnątrz kapilary) pod wpływem pola elektrycznego;
lepkościomierz, wiskozymetr,
przyrząd do pomiaru (wyznaczania) lepkości płynów, gł. cieczy, metodą względną;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia