lepkościomierz
 
Encyklopedia PWN
lepkościomierz, wiskozymetr,
przyrząd do pomiaru (wyznaczania) lepkości płynów, gł. cieczy, metodą względną;
najczęściej stosowane l. służą do pomiarów względnych, tj. wyznaczania lepkości badanej substancji względem znanej lepkości substancji wzorcowej, zwykle wody; rozróżnia się l. kapilarne — lepkość wyznacza się na podstawie czasu przepływu określonej ilości płynu przez odpowiednio skalibrowane rurki kapilarne pod działaniem znanej różnicy ciśnień; np.: l. Englera, stosowany gł. do wyznaczania lepkości olejów i smarów w stopniach Englera, l. Ostwalda; l. rotacyjne — miarą lepkości jest wartość siły działającej między 2 współosiowymi cylindrami: cylindrem zewn. i obracającym się względem niego cylindrem wewn. (badana ciecz wypełnia szczelinę między cylindrami); stosowane szeroko w miernictwie przem.; l. z opadającą kulką — miarą lepkości jest prędkość opadania kulki (o znanych wymiarach i gęstości) w badanym ośr. pod wpływem stałej siły zewn. (zwykle siły ciężkości) np. l. Höpplera.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia