analiza elektrochemiczna
 
Encyklopedia PWN
analiza elektrochemiczna, elektroanaliza chemiczna,
zespół metod analizy chemicznej, których istotą jest pomiar parametrów elektrycznych (napięcia, natężenia, oporności) związanych z przepływem prądu przez roztwór próbki lub oddziaływaniem elektrod z roztworem będącym przedmiotem analizy;
pomiar parametru elektrycznego może dostarczyć informacji o jakościowym i ilościowym chemicznym składzie próbki; metody analizy elektrochemicznej można podzielić na: 1) metody, w których procesy elektrochemiczne przebiegają tylko w cienkiej warstwie przyelektrodowej; należą do nich: potencjometria, polarografia, woltamperometria, amperometria; 2) metody, w których proces elektrochemiczny przebiega w całej objętości roztworu, takie jak: elektrograwimetria, kulometria; 3) metody, w których nie przebiega (lub nie powinna przebiegać) reakcja elektrochemiczna; są to: konduktometria, oscylometria. Oddzielną grupę stanowią metody, które znajdują zastosowanie do określania punktu końcowego miareczkowania (np. miareczkowanie potencjometryczne, amperometryczne, konduktometryczne).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia