potencjometria
 
Encyklopedia PWN
potencjometria
[łac.-gr.],
zespół metod elektrochem. polegających na pomiarze siły elektromotorycznej (SEM) ogniwa galwanicznego składającego się z elektrody wskaźnikowej i elektrody porównawczej (o stałym potencjale) zanurzonych w badanym roztworze;
zmienna wartość potencjału elektrody wskaźnikowej dostarcza informacji o składzie roztworu; potencjometrię stosuje się do celów analitycznych — analiza potencjometryczna, a także do badań fizykochemicznych (np. badanie równowag reakcji protonowania, kompleksowania).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia