elektroda enzymatyczna
 
Encyklopedia PWN
elektroda enzymatyczna,
elektroda (a właściwie część ogniwa galwanicznego) o powierzchni zmodyfikowanej za pomocą jednego lub kilku enzymów, wykorzystywana w metodach analizy chem. w potencjometrii lub amperometrii.
Na powierzchni elektrody stałej (platynowej, szklanej, grafitowej, jonoselektywnej) unieruchamia się enzym metodami fiz. (np. w wyniku adsorpcji jego cząsteczek) lub chem. (np. przez wytworzenie wiązania kowalencyjnego); substancja oznaczana ulega reakcji enzymatycznej, a jej produkty są oznaczane elektrochemicznie na powierzchni elektrody będącej podłożem enzymu. W układzie potencjometrycznym wytworzone jony oznacza się za pomocą elektrody czułej na dany rodzaj jonu; np. oznaczenie mocznika z zastosowaniem elektrody z unieruchomionym enzymem ureazą jest możliwe przez oznaczenie jednego z reagentów reakcji: CO(NH2)2 + H2O + 2H+ → CO2 + 2NH4+, stosując elektrodę czułą na jon NH4+, jon H+, na cząsteczkę CO2 lub NH3. Za pomocą amperometrycznych e.e. można oznaczać substancje, których produkty rozkładu enzymatycznego mają właściwości redukujące lub utleniające; w przypadku oznaczania glukozy stosuje się enzym — oksydazę glukozową, katalizujący reakcję: d-glukoza + 1/2O2 + H2O → d-glukonolakton + H2O2, a przyrost produktu reakcji, jakim jest H2O2, lub ubytek substratu — O2 są mierzone amperometrycznie. Opracowano bardzo wiele e.e., niekiedy z unieruchomionymi kilkoma enzymami; wiele z nich znajduje praktyczne zastosowanie w czujnikach przydatnych np. w analizie klinicznej, kontroli żywności i wielu dziedzinach biotechnologii.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia