amperometria
 
Encyklopedia PWN
polega na pomiarze natężenia prądu przy stałym potencjale jednej z elektrod — amperometria z jedną spolaryzowaną elektrodą, lub przy stałej narzuconej (zadanej) różnicy potencjałów — amperometria z dwiema spolaryzowanymi elektrodami (zw. też biamperometrią); przepływ prądu jest wywołany reakcją elektrochem. oznaczanej substancji lub odczynnika chem. reagującego z tą substancją w znanym stosunku; wartość natężenia prądu jest liniowo zależna od stężenia elektochemicznie aktywnej substancji; amperometria jest często wykorzystywana w konstrukcji czujników chem. i biochem., także jako metoda określania punktu końcowego w miareczkowaniu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia