bromianometria
 
Encyklopedia PWN
w b. badany roztwór miareczkuje się (miareczkowanie) roztworem bromianu(V) potasu (KBrO3) o znanym stężeniu; stosowana do bezpośredniego oznaczania substancji redukujących lub pośredniego utleniających oraz oznaczania org. związków zawierających wiązanie podwójne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia