analiza miareczkowa
 
Encyklopedia PWN
analiza miareczkowa, analiza objętościowa, analiza wolumetryczna, wolumetria,
dział ilościowej analizy chem., w którym wykorzystuje się przebiegającą w roztworze reakcję między oznaczanym składnikiem a dodawanym porcjami roztworem odczynnika miareczkującego zw. titrantem.
Reakcja powinna przebiegać ilościowo, zgodnie ze stechiometrią reakcji wyrażoną równaniem reakcji; ponadto konieczne jest określenie tzw. punktu końcowego miareczkowania (miareczkowanie); w zależności od typu reakcji będącej podstawą analizy rozróżnia się: alkacymetrię (reakcja kwas–zasada), kompleksometrię (reakcje tworzenia kompleksów), redoksometrię (reakcje redukcji i utleniania), analizę strąceniową; metody analizy miareczkowej należą do bardzo dokładnych metod analitycznych; ze względu na prostotę i szybkość oznaczeń są szeroko stosowane w analizie związków nieorg. i organicznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia