analiza strąceniowa
 
Encyklopedia PWN
analiza strąceniowa,
analiza chem., w której wykorzystuje się strącanie oznaczanego składnika (analitu) w postaci trudno rozpuszczalnego osadu, za pomocą dodanego odczynnika strącającego;
obejmuje metody wagowe, których celem jest oddzielenie analitu od innych składników próbki i oznaczenie w postaci związku o zdefiniowanym składzie chem. (analiza wagowa), oraz metody miareczkowe, w których ilość analitu określa objętość dodanego odczynnika miareczkującego o znanym stężeniu, tworzącego osad o znanym składzie (analiza miareczkowa).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia