analiza wagowa
 
Encyklopedia PWN
analiza wagowa, grawimetria,
metoda ilościowej analizy chemicznej polegająca na przeprowadzeniu oznaczanej substancji (analitu) w postać o ściśle określonym składzie chemicznym, której masa, wyznaczona za pomocą wagi analitycznej, pozwala na uzyskanie dokładnej informacji o ilości analitu w badanym materiale;
podstawą analizy wagowej jest powstawanie osadu; analiza wagowa jest obecnie często zastępowana metodami fizykochemicznymi i fizycznymi, które pozwalają uzyskać wynik znacznie szybciej. Do typowych oznaczeń za pomocą analizy wagowej należą oznaczenia składników surowców i produktów przemysłowych, materiałów geologicznych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia