miano titrantu
 
Encyklopedia PWN
miano titrantu, T,
w chem. analizie miareczkowej sposób wyrażania mocy titrantu, tj. roztworu używanego do miareczkowania;
m.t. jest określone wyrażoną w gramach masą substancji miareczkowanej, która reaguje z 1 cm3 odczynnika miareczkującego; np. miano określone THCl/NaOH = 0,0035 g/cm3 oznacza, że 1 cm3 roztworu kwasu solnego reaguje z 3,5 mg wodorotlenku sodu; roztwór o tak oznaczonej mocy nazywa się roztworem mianowanym; bardziej ogólnym sposobem oznaczania mocy roztworu miareczkującego jest stężenie molowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia