makroanaliza
 
Encyklopedia PWN
makroanaliza
[gr.],
analiza chem., w której bada się próbki o masie większej niż 10 mg
(niezależnie od zawartości oznaczanych składników); składniki występujące w większych ilościach często oznacza się metodami chem. (wykorzystując analizę miareczkową, wagową).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia