alkacymetria
 
Encyklopedia PWN
alkacymetria,
dział chemiczny analizy miareczkowej wykorzystujący reakcje między kwasami i zasadami do ilościowego oznaczania kwasów (alkalimetria) lub zasad (acydymetria);
w miareczkowaniach alkacymetrycznych ulega zmianie kwasowość roztworu, mierzona wartością pH; detektorem zmian pH może być wskaźnik (chem.), którego zmiana barwy określa punkt końcowy miareczkowania, lub detektor fizykochemiczny (najpospolitsze są potencjometryczne elektrody czułe na zmiany pH; potencjometria); miareczkowania alkacymetryczne mogą być prowadzone zarówno w roztworach wodnych, jak i w rozpuszczalnikach org. lub mieszanych; zastosowanie kulometrii ułatwia automatyzację miareczkowania, poprawia dokładność i precyzję oraz umożliwia oznaczenia w bardzo małej skali; w takim wariancie prąd elektryczny powoduje wytwarzanie jonów wodorowych na anodzie (acydymetria) lub jonów hydroksylowych (wodorotlenkowych) na katodzie (alkalimetria).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia