Kjeldahla metoda
 
Encyklopedia PWN
Kjeldahla metoda,
chem. metoda ilościowego oznaczania azotu;
polega na rozłożeniu badanej substancji przez ogrzewanie ze stężonym kwasem siarkowym(VI), a po dodaniu wodorotlenku sodu — oddestylowaniu wolnego amoniaku i pochłonięciu go w wodnym roztworze rozcieńczonego kwasu (np. solnego) o znanym stężeniu; w roztworze tym oznacza się amoniak metodami miareczkowymi (alkacymetria), potencjometrycznymi, spektrofotometrycznymi i in.; stosowana w analizie związków org. oraz w badaniach w rolnictwie i ochronie środowiska; metodę oprac. 1883 chemik duński J.G.Ch. Kjeldahl (1849–1900).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia