konduktometryczne miareczkowanie
 
Encyklopedia PWN
konduktometryczne miareczkowanie,
pomiar zmian przewodności roztworu w trakcie miareczkowania mianowanym roztworem odczynnika;
punkt końcowy miareczkowania wyznacza się z wykresu krzywej miareczkowania przedstawiającej zależność przewodności od objętości dodanego odczynnika; szczególnie dogodne w reakcjach zobojętniania (alkacymetria) i reakcjach strącania osadów, gdyż w tych przypadkach znacznie zmieniają się stężenia jonów zapewniających przewodność roztworu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia