kulometria
 
Encyklopedia PWN
kulometria,
zespół metod elektrochem., w których ilość substancji wyznacza się na podstawie pomiaru ładunku elektr. (Faradaya prawa elektrolizy) zużytego podczas elektrochem. reakcji utlenienia lub redukcji badanej substancji;
warunkiem jest 100-procentowa wydajność procesu; ładunek elektr. mierzy się w czasie procesu za pomocą integratorów natężenia prądu lub oblicza z pomiaru czasu analizy przy stałym i znanym natężeniu prądu, można go też obliczać na podstawie masy produktów elektrolizy, np. masy srebra wydzielonego w kulometrze srebrowym; szeroko stosowana w analizie chem. związków org. i nieorg., gł. w bardzo dokładnych pomiarach ilości substancji, do wyznaczania mas atomowych, w analizie elementarnej, śladowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia