akwametria
 
Encyklopedia PWN
akwametria
[łac.-gr.],
metoda stosowana w analizie chem. do oznaczania zawartości wody w materiałach org. i nieorganicznych;
ilość wody określa się np. za pomocą miareczkowania kulometrycznego; akwametria jest stosowana m.in. do oznaczania zawartości wody w rozpuszczalnikach org., produktach spoż., suszach roślinnych; po raz pierwszy akwametrię zastosował 1935 K. Fischer.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia