Faradaya prawa elektrolizy
 
Encyklopedia PWN
Faradaya prawa elektrolizy,
ilościowe prawa dotyczące procesów elektrolizy;
pierwsze p.e.F.: masa substancji m ulegającej przemianie elektrochem. podczas elektrolizy (wydzieleniu na elektrodzie lub przejściu do roztworu elektrolitu lub elektrolitu stopionego) jest wprost proporcjonalna do wielkości ładunku elektr. q (q = I · t) przepływającego przez elektrolit, co ujmuje równanie m = k · I · t, gdzie I — natężenie prądu płynącego przez elektrolit, t — czas elektrolizy, krównoważnik elektrochemiczny substancji; drugie p.e.F. (postać współcz.): masy różnych substancji ulegających podczas elektrolizy przemianom elektrochem. na elektrodach wskutek przepływu takiego samego ładunku elektr. są proporcjonalne do ich mas molowych M odniesionych do 1 mola elektronów biorących udział w reakcji, gdyż k = M/nF, gdzie n jest liczbą elektronów biorących udział w reakcji, a F — stałą Faradaya. Prawa elektrolizy zostały podane (jako prawa empiryczne) 1833–34 przez M. Faradaya.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia