drugie

Encyklopedia PWN

umowna nazwa zachodnioeuropejskiego frontu działań zbrojnych aliantów przeciwko Niemcom w czasie II wojny światowej;
nazwa obejmująca nowe zjawiska w polskiej poezji lat 30. XX w., stosowana wobec wileńskiej grupy Żagary i kręgu skupionego wokół J. Czechowicza (J. Łobodowski, W. Iwaniuk, S. Piętak, J. Śpiewak);
Druga Dywizja Strzelców Polskich, do V 1940 pod nazwą 2. dywizja piechoty,
związek taktyczny WP we Francji 1939–40;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia