woltametr
 
Encyklopedia PWN
woltametr, kulombometr, kulometr,
przyrząd do pomiaru ładunku elektr.;
ma postać elektrolizera; ładunek elektr. oblicza się na podstawie prawa Faradaya, mierząc masę wydzielonej substancji — w woltametrze wagowym (np. masę srebra metalicznego wydzielonego na katodzie woltametru srebrowego), objętość wydzielonego gazu — w woltametrze objętościowym, zw. też gazowym, lub ustalając ilość wydzielonej substancji przez miareczkowanie — w woltametrze miareczkowym. Coraz częściej, zwłaszcza gdy przez układ przepływa prąd o małym natężeniu, woltametr zastępuje się elektromech. lub elektronicznym integratorem prądu (przyrząd całkujący natężenie prądu, rodzaj układu całkującego).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia