całkujący układ
 
Encyklopedia PWN
całkujący układ, obwód całkujący,
elektron. obwód prądu zmiennego, w którym napięcie wyjściowe Uwy jest proporcjonalne do całki napięcia wejściowego Uwe, czyli: , gdzie K — współczynnik proporcjonalności, t — czas;
Najprostszym układem całkującym jest obwód złożony z rezystora R i kondensatora C. Operacji całkowania w przedstawionym układzie podlegają sygnały o różnych kształtach, a dokładność jej wykonania jest tym większa, im większa jest wartość tzw. stałej czasowej τ = RC. Wraz ze wzrostem τ maleje jednak amplituda sygnału wyjściowego i korzystniejszy przebieg operacji całkowania w układzie całkującym uzyskuje się, stosując wzmacniacz operacyjny. Układy całkujące są stosowane gł. w technice impulsowej do kształtowania przebiegów elektrycznych (np. przekształcania impulsów prostokątnych w trójkątne), w technice telewizyjnej do separacji impulsów (np. do wydzielania impulsów synchronizacji pionowej z całkowitego sygnału synchronizacji), a także w układach filtrów elektrycznych dolnoprzepustowych (stosowanych np. do tłumienia przebiegów o wyższych częst. w obwodach zasilających), w przesuwnikach fazy i in.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia