analiza fizykochemiczna
 
Encyklopedia PWN
analiza fizykochemiczna,
termin używany w stosunku do metod analizy chem., w których informację o jakości i ilości substancji chem. uzyskuje się na podstawie pomiaru właściwości fizycznych;
do a.f. tradycyjnie nie zalicza się metod, w których sygnał analit. uzyskuje się przez pomiar masy (analiza wagowa) lub objętości (analiza miareczkowa); niekiedy termin „analiza fizykochemiczna” utożsamia się z terminem „analiza instrumentalna”, który ma znaczenie raczej hist. i również nie jest terminem ścisłym ze względu na brak określenia, co jest instrumentem (do metod instrumentalnych nie zalicza się np. chromatografii, mimo że współcz. chromatografy są skomplikowanymi i kosztownymi instrumentami). W tradycyjnym ujęciu a.f. obejmowała metody: opt. (analiza spektralna), elektrochem. (analiza elektrochemiczna), termiczne (analiza termiczna). W a.f. relację między ilością (stężeniem) oznaczanej substancji a sygnałem analit. uzyskuje się na podstawie kalibrowania za pomocą wzorców; metody a.f. umożliwiają oznaczanie mniejszych ilości substancji niż metody zaliczane do metod chemicznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia