elektroda modyfikowana
 
Encyklopedia PWN
elektroda modyfikowana, elektroda modyfikowana chemicznie,
elektroda z materiału przewodzącego lub półprzewodnikowego, pokryta mono- lub policząsteczkową warstwą modyfikatora, w sposób, który pozwala na racjonalne wykorzystanie chem., elektrochem., opt. i elektr. właściwości warstwy i elektrody;
modyfikacja polega na chemisorpcji, wiązaniu kowalencyjnym modyfikatora, utworzeniu warstwy polimeru lub zmieszaniu modyfikatora z materiałem elektrodowym; e.m. są stosowane do zatężania substancji występujących w małych stężeniach, modyfikowania przemian katalitycznych, ograniczenia dostępu do elektrody substancji przeszkadzających w procesach elektrochem.; wykorzystuje się je także w wielu metodach elektroanalitycznych, a zwłaszcza w konstrukcji czujników chemicznych. Osadzenie na powierzchni elektrody aktywnych substancji biol. (np. enzymów; elektroda enzymatyczna) wykorzystuje się w bioczujnikach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia