analiza instrumentalna
 
Encyklopedia PWN
analiza instrumentalna,
termin obejmujący metody analizy chemicznej, w których — w celu uzyskania informacji o chemicznym (jakościowym i ilościowym) składzie próbki — stosuje się przyrządy pomiarowe (instrumenty);
do metod analizy instrumentalnej zalicza się metody optyczne (analiza spektralna), elektrochemiczne (analiza elektrochemiczna), a także chromatograficzne metody rozdzielania (chromatografia); w instrumentalnych metodach analizy chemicznej uzyskanie wyniku określającego ilościową zawartość składnika wymaga ustalenia funkcyjnej zależności między zmierzonym sygnałem analitycznym a ilością (stężeniem) oznaczanego składnika; w tym celu jest konieczne posługiwanie się wzorcami o ściśle określonym, znanym składzie chemicznym (wzorzec analityczny).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia