analityczny wykres
 
Encyklopedia PWN
analityczny wykres, krzywa analityczna, krzywa wzorcowa,
w metodach analizy chemicznej graficzne przedstawienie zależności między sygnałem analitycznym a stężeniem (lub funkcją stężenia) albo ilością analitu w badanym materiale;
służy do wyznaczania (odczytania z wykresu) stężenia (lub ilości) analitu na podstawie sygnału uzyskanego w trakcie analizy badanej próbki, np. wartości potencjału elektrody, natężenia prądu; wykres analityczny wykreśla się na podstawie pomiarów wykonanych z użyciem wielu próbek o znanym stężeniu (lub ilości) analitu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia