analiza specjacyjna
 
Encyklopedia PWN
analiza specjacyjna,
dział analizy chem. poświęcony badaniu specjacji (chem.) w próbkach naturalnych;
obejmuje właściwą a.s. polegającą na identyfikacji i oznaczeniu konkretnych indywiduów chem., jak np. tetraetyloołów, tetrametyloołów, oraz frakcjonowanie polegające na stwierdzeniu obecności i oznaczeniu ilościowym grup związków o określonej funkcji (np. związki bioprzyswajalne), określonych grupowych właściwościach (np. związki rtęcioorg. lub związki chromu(III) i chromu(VI)) albo określonym zachowaniu się w procesie analitycznym (np. związki ekstrahowalne rozpuszczalnikami niepolarnymi) bez identyfikacji poszczególnych indywiduów. Zasadnicze trudności w a.s. to: bardzo mała zawartość badanych związków, co wymaga bardzo czułych metod analitycznych oraz niebezpieczeństwo zanieczyszczenia lub strat tych związków w trakcie procesu analitycznego, współistnienie związków o zbliżonych właściwościach fizykochemicznych, a także możliwość zmian specjacji w trakcie procesu analitycznego; w a.s. wykorzystuje się większość współcz. technik analitycznych, jednak największe znaczenie mają techniki sprzężone, w których procesy rozdzielania i wydzielania, najczęściej metodami chromatografii, są sprzężone z czułymi technikami detekcji, gł. metodami spektrometrycznymi (analiza spektralna).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia