techniki sprzężone
 
Encyklopedia PWN
techniki sprzężone, techniki łączone,
chem. techniki analityczne wykorzystujące sprzężenie aparatury służącej do rozdzielania skomplikowanych mieszanin z aparaturą do identyfikacji i ilościowego oznaczania analitów;
pierwowzorem takiej t.s. była chromatopolarografia; współcześnie większość technik chromatograficznych (chromatografia) może być sprzężona z rozmaitymi technikami spektrometrycznymi (analiza spektralna); zaletą t.s. jest unikanie manualnych operacji, przedłużających czas analizy, możliwość stosowania bardzo małych ilości próbek, eliminowanie wielu źródeł błędów; t.s. są stosowane w śladowej analizie nieorg., org. i bionieorg., w badaniu specjacji (chem.), w analizie żywności i analizie medycznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia