pula genowa
 
Encyklopedia PWN
pula genowa,
genet. suma alleli wszystkich genów zawartych w genotypach osobników tworzących jedną populację mendlowską, czyli taką, której osobniki swobodnie i losowo krzyżują się między sobą, zapewniając swobodny przepływ genów w populacji;
pula genowa zmienia się w czasie na skutek zmian liczebności populacji, pojawiania się mutacji genowych i presji doboru naturalnego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia