recesywność
 
Encyklopedia PWN
recesywność, ustępowanie cech genetycznych,
zupełne lub częściowe nieprzejawianie się jakiejś cechy fenotypowej (fenotyp) w organizmie heterozygotycznym (heterozygota), mimo obecności genu warunkującego tę cechę;
spowodowane przewagą oddziaływania, czyli dominowaniem, drugiego allelu tego genu; pierwszy allel jest zwany recesywnym (ustępującym), drugi — dominującym (panującym).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia