heterozygota
 
Encyklopedia PWN
heterozygota
[gr. héteros ‘inny’, zygōtós ‘połączony’],
diploidalny organizm, mający 2 różne allele danego genu, a więc powstały w wyniku połączenia gamet, z których każda niosła inny allel;
termin „heterozygota” zawsze dotyczy danego genu (locus genetyczny); ten sam osobnik jest bardzo często heterozygotą w odniesieniu do pewnych genów, a homozygotą — w odniesieniu do innych; heterozygoty często wykazują wyższą żywotność i przewagę selekcyjną nad homozygotami, co wynika z ich większego potencjału genetycznego (heterozja); w przypadku heterozygot obserwuje się złożone relacje między allelami tego samego genu, m.in. dominowanie i recesywność.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia