konwersja
 
Encyklopedia PWN
konwersja
[łac. conversio ‘odwrócenie’],
genet. proces prowadzący do zamiany jednego allelu heterozygoty w drugi, powodujący zmianę proporcji alleli w heterozygocie;
system naprawy DNA rozpoznaje odcinek niesparowania i losowo usuwa jedną z nici, a następnie naprawia powstałą lukę, tworząc nić komplementarną do pozostawionej; konwersja jest przyczyną odstępstw od klasycznych (Mendla prawa) proporcji liczbowych alleli występujących w gametach produkowanych przez heterozygotę.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia