dominowanie
 
Encyklopedia PWN
dominowanie, panowanie cech,
genet. zjawisko polegające na tym, że na fenotyp heterozygoty wpływa tylko 1 z 2 obecnych w komórce alleli danego genu;
allel kształtujący fenotyp jest nazywany dominującym, natomiast drugi (pozbawiony tego wpływu) — recesywnym (recesywność); każda para alleli wykazuje swoistą relację dominacji: dominowanie całkowite jednego z alleli (dominującego) względem drugiego (recesywnego); dominowanie niezupełne — powstały fenotyp jest pośrednim w stosunku do fenotypów charakterystycznych dla obu alleli w formie homozygoty (np. kwiaty rośliny powstałej z krzyżówki między roślinami mającymi czerwone i białe kwiaty są koloru różowego); kodominacja — fenotypy warunkowane przez obydwa allele ujawniają się niezależnie (np. łaciate koty są potomstwem kotów o jednolitym, lecz różnym ubarwieniu). Molekularny mechanizm dominowania najłatwiej wyjasnić dla takiego przypadku, gdy allel recesywny jest związany z brakiem aktywnej formy danego enzymu; jeżeli obecność jednej kopii funkcjonalnego genu (allelu dominującego) zapewnia syntezę aktywnego enzymu w ilości zapewniajacej dominujący fenotyp, to jest to przykład dominowania całkowitego (np. allel albinizmu jest recesywny wobec wszystkich innych alleli wpływających na barwę sierści lub skóry).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia