całkowite

Encyklopedia PWN

fiz. zjawisko obserwowane podczas przejścia światła z ośrodka optycznie gęstszego do rzadszego, np. ze szkła do powietrza;
mat. liczby: 0, ±1, ±2, ±3, ...;
ekon. wszystkie ekonomiczne koszty produkcji i suma kosztów stałych i zmiennych.
Narodowy Związek na rzecz Całkowitej Niepodległości Angoli, portug. União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA),
partia polit. w Angoli;
Halla zjawisko kwantowe, kwantowy efekt Halla,
zjawisko Halla występujące w strukturach półprzewodnikowych zawierających dwuwymiarowy gaz elektronowy, wywołane polem magnet. o kierunku prostopadłym do płaszczyzny, w której znajduje się gaz;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia