letalna mutacja
 
Encyklopedia PWN
letalna mutacja,
genet. mutacja prowadząca do śmierci niosącego ją organizmu;
jest to mutacja znosząca całkowicie lub w znacznym stopniu funkcję kodowanego białka, niezbędnego do życia; mutacje letalne mogą ujawniać swój efekt letalny w różnych etapach życia organizmu; większość z nich prowadzi do obumierania na etapie życia zarodkowego; mutacje letalne mogą mieć charakter dominujący lub recesywny; w pierwszym przypadku powstają prawie zawsze spontanicznie i nie są obecne w populacji, gdyż każdy ich nosiciel ginie (wyjątkiem są mutacje przejawiające efekt letalny dopiero u organizmów dojrzałych); mutacje letalne recesywne z kolei wywierają efekt tylko u homozygot; heterozygoty są nosicielami takich mutacji i dlatego mogą być one stale obecne w puli genowej populacji.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia