epistaza
 
Encyklopedia PWN
epistaza
[gr.],
genet. zjawisko oddziaływania genów;
polega na tym, że jeden gen (epistatyczny) wpływa na wyrażanie się efektu fenotypowego (fenotyp) innego genu (hipostatycznego), przy czym geny te nie są allelami (zajmują inne loci w chromosomie); efekt epistazy przypomina nieco zjawisko dominowania, lecz ma zupełnie inne podłoże; zazwyczaj epistaza wpływa na zmniejszenie ekspresywności genu hipostatycznego, gdyż najczęściej gen epistatyczny maskuje fenotyp generowany przez gen hipostatyczny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia