ekspresywność
 
Encyklopedia PWN
ekspresywność,
genet. stopień, w jakim określony składnik genotypu wpływa na fenotyp danego osobnika;
ekspresywność określa, w jakim stopniu cecha determinowana przez określony układ alleli w danym loci ujawnia się fenotypowo; większość genów charakteryzuje się stałą, pełną ekspresywnością, tzn. wszyscy nosiciele danego układu alleli wykazują ten sam fenotyp; niektóre geny mogą jednak wykazywać zróżnicowaną ekspresywnością w zależności od czynników środowiskowych oraz genetycznych (epistaza).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia