antyonkogeny
 
Encyklopedia PWN
antyonkogeny, supresory onkogenów,
genet. geny, których produkty białkowe uniemożliwiają bądź hamują powstawanie niektórych nowotworów;
mutacje w antyonkogenach wiążą się z pojawieniem się fenotypu nowotworowego; znanych jest obecnie kilkanaście antyonkogenów, których produkty białkowe biorą udział m.in. w procesie naprawy DNA, wchodzą w skład cytoszkieletu oraz uczestniczą w regulacji ekspresji genów; najlepiej poznane antyonkogeny to gen Rb, którego mutacje odpowiadają za nowotwór siatkówki oka oraz gen p53, którego mutacje są związane z rakiem piersi, jelita grubego i płuc oraz białaczką.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia