Hardy’ego–Weinberga prawo
 
Encyklopedia PWN
Hardy’ego–Weinberga prawo,
podstawowe prawo genetyki populacyjnej głoszące, że w dużej, izolowanej populacji, w której osobniki krzyżują się przypadkowo, częstość występowania poszczególnych alleli pozostaje stała, pod warunkiem, że nie występują: selekcja, migracje i mutacje;
sformułowane 1908 niezależnie przez niem. lekarza W. Weinberga i bryt. matematyka G.H. Hardy’ego; mechanizmem napędzającym ewolucję, która jest procesem zmieniającym częstość występowania alleli, są mutacje, migracje i selekcja.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia