rodzina genów
 
Encyklopedia PWN
rodzina genów,
genet. grupa genów nieallelicznych (allele) o dużym podobieństwie sekwencji;
koduje białka o zbliżonej sekwencji aminokwasowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia